สพม.พัทลุง

img
20เม.ย. 2565

โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2563 – 2567) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

โณงเรียนดอนศาลานำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ …

Read More