ข้อมูลสารสนเทศ สพม.พัทลุง

ข้อมูลนักเรียนรายแยกเพศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565ดาวน์โหลด

 

 

ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง