สพม.พัทลุง

img
11ก.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์และส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและพัฒนาจิตใจเยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp (Mindset, Language & Culture)

ในปีนี้ IYF ประจำประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก IYF แห่งสาธ …

Read More