โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีและวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ