โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง งานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 คัดเลือกภาค 4 “นครศรีธรรมราชเกมส์”