หน่วยเบิก สพม.พัทลุง

ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างอื่นๆ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป)

หน่วยเบิก สพม.12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างอื่นๆ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (สามารถปริ้นสลิปได้ตั้งแต่ ปี 2564 - 2566 )

ข้าราชการบำนาญ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย