โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม เข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน