ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด สพม.พัทลุง

img

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2656