สหวิทยาเขตเมืองพัทลุง

สหวิทยาเขตเมืองพัทลุง

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักศาสนา
  • นางสาววิภาวี ศรีชูทอง
  • พฤหัส, 22, 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โร

Read More
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมใจแต่งกายด้วยชุดลายขอพร
  • นางสาววิภาวี ศรีชูทอง
  • พฤหัส, 22, 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่

Read More
คุณครูขนิษฐา อักษรเนียม นำเสนอผลงานวิชาการ TJELS 2022
  • นางสาววิภาวี ศรีชูทอง
  • พฤหัส, 22, 2565

คุณครูขนิษฐา อักษรเนียม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเ

Read More
กิจกรรม T.U.P.PL. Gen Science เตรียมพัฒน์ เจนวิทย์ สนุกคิด วิทยาศาสตร์
  • นางสาววิภาวี ศรีชูทอง
  • ศุกร์, 09, 2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเต

Read More
เจ้าภาพการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  • นางสาววิภาวี ศรีชูทอง
  • เสาร์, 03, 2565

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง เป็น

Read More