วันที่ 9 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเต

Read More
เจ้าภาพการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
 • นางสาววิภาวี ศรีชูทอง
 • เสาร์, 03, 2565

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง เป็น

Read More

คุณครูขนิษฐา อักษรเนียม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเ

Read More
กิจกรรม T.U.P.PL. Gen Science เตรียมพัฒน์ เจนวิทย์ สนุกคิด วิทยาศาสตร์

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเต

Read More
เจ้าภาพการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง เป็น

Read More

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่

Read More
คุณครูขนิษฐา อักษรเนียม นำเสนอผลงานวิชาการ TJELS 2022

คุณครูขนิษฐา อักษรเนียม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเ

Read More
กิจกรรม T.U.P.PL. Gen Science เตรียมพัฒน์ เจนวิทย์ สนุกคิด วิทยาศาสตร์

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเต

Read More
เจ้าภาพการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง เป็น

Read More

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โร

Read More
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมใจแต่งกายด้วยชุดลายขอพร

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่

Read More
คุณครูขนิษฐา อักษรเนียม นำเสนอผลงานวิชาการ TJELS 2022

คุณครูขนิษฐา อักษรเนียม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเ

Read More
กิจกรรม T.U.P.PL. Gen Science เตรียมพัฒน์ เจนวิทย์ สนุกคิด วิทยาศาสตร์

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเต

Read More
เจ้าภาพการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง เป็น

Read More

สหวิทยาเขตเมืองพัทลุง

สหวิทยาเขตเมืองพัทลุง

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักศาสนา
 • นางสาววิภาวี ศรีชูทอง
 • พฤหัส, 22, 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โร

Read More
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมใจแต่งกายด้วยชุดลายขอพร
 • นางสาววิภาวี ศรีชูทอง
 • พฤหัส, 22, 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่

Read More
คุณครูขนิษฐา อักษรเนียม นำเสนอผลงานวิชาการ TJELS 2022
 • นางสาววิภาวี ศรีชูทอง
 • พฤหัส, 22, 2565

คุณครูขนิษฐา อักษรเนียม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเ

Read More
กิจกรรม T.U.P.PL. Gen Science เตรียมพัฒน์ เจนวิทย์ สนุกคิด วิทยาศาสตร์
 • นางสาววิภาวี ศรีชูทอง
 • ศุกร์, 09, 2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเต

Read More
เจ้าภาพการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
 • นางสาววิภาวี ศรีชูทอง
 • เสาร์, 03, 2565

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง เป็น

Read More