สหวิทยาเขตเมืองพัทลุง

สหวิทยาเขตเมืองพัทลุง

โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
  • นางกุสุมา ขาวรมย์
  • เสาร์, 30, 2565

โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการ

Read More
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
  • นางกุสุมา ขาวรมย์
  • จันทร์, 28, 2565

โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรร

Read More
โรงเรียนสตรีพัทลุง
  • นางกุสุมา ขาวรมย์
  • เสาร์, 30, 2565

โรงเรียนสตรีพัทลุง ร่วมพิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์

Read More