สหวิทยาเขตเมืองพัทลุง

สหวิทยาเขตเมืองพัทลุง

โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
  • นางกุสุมา ขาวรมย์
  • เสาร์, 30, 2565

โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนสตรีพัทลุง ร่วมพิธีเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์

Read More
โรงเรียนสตรีพัทลุง
  • นางกุสุมา ขาวรมย์
  • พุธ, 03, 2565

ชมรม To Be Number One โรงเรียนสตรีพัทลุง ได้รับรางวัลพระราชทานกลุ่มดีเด

Read More
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
  • สพม.พัทลุง
  • พุธ, 06, 2564

Read More