img
img
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
  • เบอร์ติดต่อ0630810910
  • Emailanongnart@sea12.go.th

จดหมายข่าว สพม.พัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

05 ก.พ., 2567
ประชาสัมพันธ์

10 ม.ค., 2567
ประชาสัมพันธ์

09 ม.ค., 2567

ระบบสำนักงาน (E-Service)

My Office 2567

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ITA online66

ita สถานศึกษา ออนไลน์

e – SERVICE

ระบบโปรแกรมสำนักงาน

e – Salary

สลิปเงินเดือน

ข้อมูลสารสนเทศ สพม.พท (Big Data)

ประกาศ ย้าย บรรจุบ แต่งตั้ง / รับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยการนำบัญชีผู้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารเผยแพร่ สพม.พท

จดหมายข่าวรอบรั้วโรงเรียน