img
img
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
  • เบอร์ติดต่อ0630810910
  • Emailanongnart@sea12.go.th

จดหมายข่าว สพม.พัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

17 ก.ค., 2566
ประชาสัมพันธ์

14 ก.ค., 2566
ประชาสัมพันธ์

16 มิ.ย., 2566

ระบบสำนักงาน (E-Service)

My Office 66

ระบบงานสารบรรณ

ITA online66

ita สถานศึกษา ออนไลน์

e – SERVICE

ระบบโปรแกรมสำนักงาน

e – Salary

สลิปเงินเดือน

ข้อมูลสารสนเทศ สพม.พท (Big Data)

ประกาศ ย้าย บรรจุบ แต่งตั้ง / รับสมัครงาน / จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค คในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารเผยแพร่ สพม.พท

จดหมายข่าวรอบรั้วโรงเรียน