img
img
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
  • เบอร์ติดต่อ0630810910
  • Emailanongnart@sea12.go.th

จดหมายข่าว สพม.พัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสำนักงาน (E-Office)

ITA

ประกาศเจตจำนงสุจิต

ITA online65

ita สถานศึกษา ออนไลน์

e – SERVICE

ระบบโปรแกรมสำนักงาน

e – Salary

สลิปเงินเดือน

My Office 65

ระบบงานสารบรรณ

จอง Google Meet
ระบบแข่งขันวิชาการ ครั้งที่ 16

งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุงครั้งที่ 16

ข้อมูลสารสนเทศ สพม.พท (Big Data)

ประกาศ รับสมัครงาน จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่ สพม.พท

จดหมายข่าวรอบรั้วโรงเรียน