img
img
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
  • เบอร์ติดต่อ0630810910
  • Emailanongnart@sea12.go.th

จดหมายข่าว สพม.พัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบสำนักงาน (E-Office)

ITA

ประกาศเจตจำนงสุจิต

ITA online65

ita สถานศึกษา ออนไลน์

e – SERVICE

ระบบโปรแกรมสำนักงาน

e – Salary

สลิปเงินเดือน

My Office 66

ระบบงานสารบรรณ

จอง Google Meet
ระบบแข่งขันวิชาการ ครั้งที่ 16

งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุงครั้งที่ 16

ข้อมูลสารสนเทศ สพม.พท (Big Data)

ประกาศ รับสมัครงาน จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด

เอกสารเผยแพร่ สพม.พท

จดหมายข่าวรอบรั้วโรงเรียน