โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา

โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา มอบเกียรติบัตรครู-บุคลากร เนื่องในโอกาสร่วมโครงการจิตอาสาปลูกป่าทะเลน้อยเฉลิมพระเกียรติฯ