การจัดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงมโนราห์ “สืบสานศิลป์ถิ่นโนรา ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มอบหมายให้ นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน แถลงข่าวโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงมโนราห์ “สืบสานศิลป์ถิ่นโนรา มรดกโลก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ณ บริเวณหน้าศาลาจตุรมุข พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ