การจัดงานแถลงข่าวโครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) ประจำปี 2565 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง มอบหมายให้ นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp) ประจำปี 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมท่ามิหรำ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง