ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้มอบหมายให้ นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลระบบ Zoom ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ห้องประชุมชั้น 2