การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ช่วงเช้า เวลา 07.30 น.ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และช่วงสายเวลา 10.30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (หน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
เป็นประธานในพิธี