จัดกิจกรรม “บางแก้วร่วมใจ สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลบางแก้วและสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จัดกิจกรรม “บางแก้วร่วมใจ สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)