เข้าร่วมโครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 14 (ภาคใต้) กิจกรรมแข่งขันวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ติว และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายเปรียญ ชูทอง มอบหมายให้ นายชวิน นาควิโรจน์ ครุโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 14 (ภาคใต้) กิจกรรมแข่งขันวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ติว และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา