ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าวสารด้านกากรคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง 5 ข้อต้องรู้ ก่อนซื้อรถมือสอง และเรื่องรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เพื่อเป็นประโยชน์ ป้องกันการถูกหลอกลวง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น