โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมป้องกันคุณพ่อคุณแม่วัยใส