โรงเรียนกงหราพิชากร เข้าร่วมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่