เปิดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา O9.3O น. นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เข้าร่วมการเปิดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565  ณ เวทีกลางโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง