มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนตามวัตถุประสงค์ผู้ให้ทุนการศึกษา