ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565

ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 เมษายน 2565 รายละเอียดตามที่แนบมานี้

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลได้ที่

https://www.parliament.go.th/phan/

Facebook : รางวัลพานแว่นฟ้า