28มิ.ย. 2567

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

ติดต่อเพิ่มเติม โทร 074-682132 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

Read More
27มิ.ย. 2567

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Read More