ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะดำเนินการสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา รวม 4 อัตรา

รับสมัครวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้