ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2565 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้