ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2565 และคัดเลือกโดยวิธีการสอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นั้น

การดำเนินการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้