สพม.พัทลุง

img
07ก.พ. 2565

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความต้องการเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โครงการศึกษาภาคพิเศษ ช่วงปิดภาคเรียน รุ่นที่ 2

ตามที่สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยยา …

Read More