เจ้าภาพการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2565” รอบการแข่งขันระดับจังหวัด “พัทลุง”