โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง นำนักเรียนเข้ารับมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา โครงการจิตอาสาปลูกป่าทะเลน้อยเฉลิมพระเกียรติฯ