เข้าร่วมกิจกรรม กศน.สร้างสุขเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566