โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดีและวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ