โรงเรียนควนพระสาครินทร์

โรงเรียนควนพระสาครินทร์ รับมอบกระบอกวัดปริมาณน้ำฝนสำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดพัทลุง