กิจกรรม T.U.P.PL. Gen Science เตรียมพัฒน์ เจนวิทย์ สนุกคิด วิทยาศาสตร์

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง จัดกิจกรรม “T.U.P.PL. Gen Science เตรียมพัฒน์ เจนวิทย์ สนุกคิด วิทยาศาสตร์”