ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 นางสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พร้อมด้วย นางสาวอลิวรรณ สว่างวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง