โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ