09ม.ค. 2567

ผลการคัดเลือกรางวัลดีเด่น ประจำปี 2567 งานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

ติดต่อเพิ่มเติม โทร 074-682132 กลุ่มบริหารงานบุคคล

Read More
03ม.ค. 2567

รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567

Read More