สพม.พัทลุง

img
24เม.ย. 2566

แก้ไขประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการย้าย และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

(ยกเลิกประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทล …

Read More