ประกาศงดรับ-ให้ของขวัญ No Gift Policy

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด No Gift Policy