ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ครั้งที่ 6/2564 ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง