การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ประธานกรรมการศูนย์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ร่วมตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการฯ และนักเรียนผู้เข้าสอบ ณ โรงเรียนควนขนุน โดยมีนักเรียนสมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน 633 คน