คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมใจแต่งกายด้วยชุดลายขอพระราชทาน

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมใจแต่งกายด้วยชุดลายขอพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกวันพฤหัสบดี