เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสร้างชาติ

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายเปรีญ ชูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม มอบหมายให้นายภูมินทร์ คำเขียว ครุโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม นำนักเรียน จำนวน 18 คน เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสร้างชาติ ณ โรงเรียนพัทลุง