เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการบริหารจัดการห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนเครือข่ายนำร่องสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากลตามแผนปฏิรูปประเทศ

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายเปรียญ ชูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการบริหารจัดการห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนเครือข่ายนำร่องสู่ความเป็นเลิศในมาตรฐานสากลตามแผนปฏิรูปประเทศ