โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี

โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565