การประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง : Youth-Change Agents: GPAS 5 Steps Innovations Competition 2023

ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วม #ประกวด#ผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

💰🏆ชิงเงินรางวัลมากกว่า 1,000,000 บาท ‼️

🗓️ เปิดรับสมัคร www.gpas5iad.com. แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566

• เปิดรับผลงานนวัตกรรมตั้งแต่1ส.ค-30ก.ย.2566

•ผลงานนวัตกรรม แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1.ระดับประถมศึกษา

2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2243 8000 ต่อ 5141,5161,6142 และ 6143