สนามสอบครูผู้ช่วย 2566

สนามสอบครูผู้ช่วย 2566 สพม.พัทลุง กำหนดสนามสอบครูผู้ช่วย 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

✍️ ห้องสอบที่ 1 การเงิน/การบัญชี

อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง 412

✍️ ห้องสอบที่ 2 เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง 413

✍️ ห้องสอบสำรอง

อาคารเรียน 4 ชั้น 1 ห้อง 414