การคัดแยกขยะมูลฝอย

สพม.พัทลุง ขอนำเสนอ…..การคัดแยกขยะมูลฝอย มาเรียนรู้กันเถอะ….