สพม.พัทลุง

img
05ม.ค. 2566

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

วันที่ 5 มกราคม 2566 ดร.กาญจนา เดชสม ผู้อำนวยการโรงเรีย …

Read More