โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ขอเชิญร่วมกิจกรรมอัญเชิญพระเกี้ยว พิธีเปิดป้ายโรงเรียน และพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว