การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง ให้ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา และรายละเอียดตัวขี้วัดในการประเมินองค์ประกอบการย้ายตามเอกสารแนบ ส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ : 0934601666

เพจ : สพม.พัทลุง : https://www.facebook.com/seaphatthalung